Specialisme

Juristica richt zich op alle juridische zaken rondom contracten. Daarbij kan het gaan om allerlei soorten contracten. Bijvoorbeeld een contract met een leverancier, maar ook om een koopcontract van een woning, een arbeidcontract of huurcontract. Contracten staan niet altijd zwart op wit, want mondeling kan je ook afspraken maken. Maar zelfs met een contract op papier kan er toch onduidelijkheid ontstaan.

Soms is er onduidelijkheid over wat partijen precies hebben bedoeld. Kan het contract wel of niet tussentijds worden opgezegd? En, wat moet er worden geleverd? Het kan ook voorkomen dat een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt. Denk bijvoorbeeld aan het niet betalen van de huur of een factuur, het niet leveren van een woning of er is sprake van een gebrek. Adviseren, procederen of het geven van praktische workshops, dat is mijn specialisme. Ik help je daarom graag met:

Contractenrecht

Er zijn talloze soorten contracten. Van geldleningscontracten tot (ver)koopcontracten, van particulier naar zakelijk. In de meeste gevallen gaat het goed, er is geen onduidelijkheid over de afspraken en partijen houden zich hieraan. Als dat niet zo is, dan kan je bij Juristica terecht. Denk hierbij aan het volgende:

 

 • Wederpartij houdt zich niet aan de afspraken;
 • Onduidelijkheid over de gemaakte afspraken;
 • Geschil over koopovereenkomst woning / goederen;
 • Wederpartij stuurt onterecht een factuur;
 • Incasso van openstaande facturen;
 • Beëindiging van contracten;
 • Aansprakelijkheid / schade.

Huurrecht

Een huurcontract zorgt voor rechten en plichten voor huurders en verhuurders. Zo moet de huurder zich netjes gedragen en de huur op tijd betalen. In ruil daarvoor geeft de verhuurder toestemming om het gehuurde te mogen huren.

Maar wat als een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt? Dan helpt Juristica je graag. Denk hierbij aan het volgende:

 

 • (Ver)huurder houdt zich niet aan de afspraken;
 • Beëindiging van de huurovereenkomst;
 • Schade tijdens of bij einde van de huurovereenkomst;
 • Te late of geen betaling van de huur;
 • Procedure bij de kantonrechter.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de laatste jaren veel in beweging. De regels veranderen continue. Van de werkgever en werknemer wordt verwacht dat ze hiervan op de hoogte zijn. Juristica staat je bij met raad en daad. Denk hierbij aan het volgende:

 

 • Vaststellingsovereenkomst checken;
 • Reorganisatie;
 • Ontslag in de proeftijd;
 • Ontslag op staande voet;
 • Disfunctioneren;
 • Verwijtbaar handelen;
 • Procedures bij de rechtbank of UWV.

WOZ

Iedere huiseigenaar krijgt te maken met de WOZ-waarde van de woning. De gemeente bepaalt deze WOZ-waarde, onder andere door het vergelijken met andere woningen.

Juristica kan gratis bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Door het indienen van een bezwaarschrift zal de gemeente nogmaals moeten kijken of de WOZ-waarde juist is. Of de WOZ-waarde nu wel of niet wordt aangepast door de gemeente, u betaalt mij geen juridische kosten. Wordt de WOZ-waarde lager, dan betaalt de gemeente een deel van de juridische kosten.

 

 • Gratis bezwaar maken bij de gemeente tegen de WOZ-beschikking;
 • (Telefonische) hoorzitting;
 • Beroep bij de bestuursrechter.
Direct contact
Ben je nieuwsgierig geworden naar Juristica en wil je meer informatie? Of wil je direct een zaak uit handen geven? 
Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik help je graag.